PAR MUMS

SIA Meduspils īpašnieks bitenieks Jānis Vainovskis ir ar 29 gadu pieredzi biškopībā. Nodarbojas ar ceļojošo dravniecību, sezonā vairākkārt pārvietojot ap 350 bišu saimes: no mežiem uz pļavām, no pļavām uz druvām, no druvām uz purviem un siliem… Bites velk jaunas šūniņas un piepilda secīgi ar tajā brīdī dominējošo nektāraugu medu. Kolīdz nektāraugs beidz ziedēt, biškopis turpina bites iesākto rūpalu. Mums ir svarīgi katru gadu sagādāt jau ierasto  plašo klāstu, lai Jūs savu iecienīto medu varat baudīt katru gadu ar nemainīgām garšas un konsistences īpašībām. Lasīt vairāk.

JAUNUMI

LASĪT

EKSKURSIJAS

LASĪT

KUR NOPIRKT?

LASĪT

Projekta Nr.    18-00-A01620-000031   gala ziņojums- https://www.llu.lv/sites/default/files/files/projects/Gala_zi%C5%86ojums_.pdf

 

Jaunu produktu ražošanas attīstība SIA Meduspils. Projekta Nr.17-00-A00402-000067

SIA Meduspils ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000067 ir iegādājusies jaunus pamatlīdzekļus produktu ražošanas attīstībai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē


GODPRĀTĪGA ATTIEKSME

Cieņa pret dabu, darbu un pircēju

AUGSTVĒRTĪGS PRODUKTS

Dabisks, viegli lietojams, garšīgs un plaši izmantojams

INOVATĪVI PRODUKTI

Radam jaunas iespējas bišu produktu pielietojumam

IZGLĪTOTS PIRCĒJS

Atklāt krāšņo bišu un ziedu pasauli

Janis vainovskis

SIA Meduspils īpašnieks ir bitenieks Jānis Vainovskis ar 29 gadu pieredzi biškopībā. Ja medu tējā liksi, tad dzīvē tālu tiksi! Sāc dienu ar medus karoti vienu! 

MŪSU DRAUGI