Saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10. pantu pircējam veicot pasūtījumu starp pircēju un pārdevēju, tiek slēgts DISTANCES LĪGUMS.

Šis Distances līgums (turpmāk tekstā – Līgums) tiek slēgts starp interneta tirdzniecības vietnes www.meduspils.lv īpašnieku Meduspils SIA, reģistrācijas Nr. 48503017785, juridiskā adrese: “Kāres”, Blīdenes pagasts, Saldus novads, LV – 3852, (turpmāk tekstā – Pārdevējs), un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu www.meduspils.lv interneta tirdzniecības vietnē. Līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem un pirkumiem, kas veikti www.meduspils.lv interneta tirdzniecības vietnē.

1. Līgums tiek noslēgts brīdi, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu un, atbilstoši šiem noteikumiem, ir veicis samaksu par preci.

2. Veicot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies, saprot un pilnībā piekrīt Līgumam un tā noteikumiem.

3. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma ierobežot Pircēja izmantojamos interneta tirdzniecības vietnes pakalpojumus, ja Pārdevējs uzskata, ka Pircējs var pārkāpt vai pārkāpj Līguma noteikumus, mēģina kaitēt Pārdevējam, interneta tirdzniecības vietnes darbībai vai drošībai, vai trešajām personām.

4. Interneta tirdzniecības vietnē visas preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.

5. Par pasūtīto preci un izvēlēto piegādes pakalpojumu var norēķināties šādos veidos:

5.1.  saņemot priekšapmaksas rēķinu un veicot bankas pārskaitījumu;

5.2. uzreiz pēc pasūtījuma veikšanas ar maksājuma kartēm Visa/MasterCard vai Swedbank, Citadele, SEB banka un Luminor banka interneta bankām. Karšu un Banklink maksājumu apstrādi veic Swedbank AS.

6. Pircējs saņem preci sevis izvēlētajā Omniva pakomātā (ATRAST TUVĀKO PAKOMĀTU)

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likums un reglamentējošie Ministru Kabineta Noteikumi Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” (MK Noteikumi Nr. 255) nosaka:

  • Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ pārdevējam.
  • Atsakoties no pirkuma patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
  • Iesakām saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības saskaņā ar Distances līguma noteikumiem, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta.
  • Pārdevējs saglabā tiesības ieturēt kompensācijas maksu vai atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā vai tā citādi zaudējusi savu sākotnējo izskatu. 
  • Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam.
  • Pārdevējs atgriež pilnu atgrieztās preces vērtību (piegādes izmaksas nav iekļautas) Pircējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc preces pieņemšanas.
  • Ja Pircējs atgriež preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa Pircējam netiek atmaksāta.
  • Preču atgriešanas izdevumus, izņemot, ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
  • Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiek risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631). PTAL normas neattiecas uz gadījumiem, kad preci iegādājas juridiskas personas.

Lai saņemtu atteikuma vēstules veidlapu un vienotos par preces atgriešanu, lūdzam sazināties ar mums

 e-pasts: [email protected] , tālrunis: +371 29497903.