Jaunu produktu ražošanas attīstība SIA Meduspils. Projekta Nr.17-00-A00402-000067

SIA Meduspils ar Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” līdzfinansēto projektu Nr.17-00-A00402-000067 ir iegādājusies jaunus pamatlīdzekļus produktu ražošanas attīstībai.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē

Komentēšana nav pieejama