loading

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.g. ietvaros ar ELFLA atbalstu realizēts projekts Nr 17-00-A00402-000067 “Jaunu produktu ražošanas attīstība SIA Meduspils”

Komentēšana nav pieejama